Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Obwieszczenie  Prezydenta Miasta Konin w sprawie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030

Obwieszczenie

 Prezydenta Miasta Konin

w sprawie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485),

Prezydent Miasta Konina informuję o podjęciu przez Radę Miasta Konina w dniu 7 lipca 2022 roku uchwały nr 780 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do  2030.

Przyjęta uchwała uruchamia proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Konina.

Uchwała Rady Miasta Konin z dnia 7 lipca 2022 roku nr 780 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do  2030 jest dostępna na stronie internetowej www.rewitalkonin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

Prezydent Miasta Konina

/-/ Piotr Korytkowski

 

Uchwała nr 780 Rady Miasta Konina z dnia 7 lipca 2022 rok w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030r.

Uchwala-Nr-780-Gminny-Program-rewitalizacji.docx : Pobierz dokument

Uchwała nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Konina.

Uchwala-Nr-772-wyznaczanie-obszaru-zdegradowanego-i-rewitalizacji.doc : Pobierz dokument