Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych w ramach rewitalizacji

Pragniemy poinformować, iż ogłoszony został otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2017 r.

Konkurs ma na celu powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”, organizacji pozarządowej.
Na spotkaniach poruszane będą zagadnienia związane z procesem rewitalizacji oraz z opracowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Poniżej znajduje się treść ogłoszenia, wzór oferty oraz oświadczenie.

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie, w zakładce Organizacje Pozarządowe -> Ogłoszenia o konkursach -> Otwarte konkursy ofert.
Termin nadsyłania ofert – do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego).

Zachęcamy do składania ofert w ramach ww. konkursu.