Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych w ramach rewitalizacji

Pragniemy poinformować, iż ogłoszony został otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Termin realizacji zadania – do 31 grudnia 2017 r.

Konkurs ma na celu powierzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego organizacji i przygotowania spotkań informacyjnych z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”, organizacji pozarządowej.
Na spotkaniach poruszane będą zagadnienia związane z procesem rewitalizacji oraz z opracowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Poniżej znajduje się treść ogłoszenia, wzór oferty oraz oświadczenie.

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie, w zakładce Organizacje Pozarządowe -> Ogłoszenia o konkursach -> Otwarte konkursy ofert.
Termin nadsyłania ofert – do 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego).

Zachęcamy do składania ofert w ramach ww. konkursu.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support