Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Pierwsze koncepcje zagospodarowania podwórek są już gotowe

W ramach zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” odbyły się kolejne warsztaty dla mieszkańców podwórek objętych tym projektem.

Warsztaty wstępnego projektowania za nami!

Mieszkańcy podwórek wraz z uczniami technikum architektury krajobrazu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, wspólnie opracowywali koncepcje zmian podwórek.

W ramach warsztatów uczniowie spotkali się z mieszkańcami na ich podwórkach, w celu omówienia potrzeb oraz wizji lokalnej terenu. Na tej podstawie uczniowie opracowali wstępne pomysły przemian.

Na kolejnych warsztatach propozycje zmian na podwórkach zostały przedstawione przez uczniów. Spotkanie odbyło się 30.11.2018 roku. Zaprezentowane szkice modyfikacji podwórek, zostały szczegółowo przedyskutowane wspólnie z ich mieszkańcami. Uczniowie wnikliwie słuchali sugestii oraz uwag mieszkańców zaangażowanych podwórek.

Na najbliższych warsztatach mieszkańcy zgłębiać będą tajniki skutecznej autoprezentacji. Następnie w dniu 14.12.2018 roku odbędzie się spotkanie, na którym zaprezentowane będą wypracowane koncepcje zmian na podwórkach przez profesjonalistę.

Zgodnie z harmonogramem zadania, wykonanie projektów finalnych planowane jest na przyszły rok tj. 2019.