Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Pierwsze warsztaty dla mieszkańców podwórek za nami

Jednym z zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” jest zagospodarowanie wraz z mieszkańcami podwórek znajdujących się na obszarze rewitalizacji “Starówka”. Zadanie pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” realizowane jest wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

W ramach powyższego zadania odbyły się pierwsze warsztaty dla mieszkańców podwórek objętych tym projektem.

Mamy pierwsze efekty warsztatów! To na nich powstała lista potrzeb i oczekiwań mieszkańców podwórek objętych projektem, związanych z ich funkcjonowaniem w podwórkowej przestrzeni. Spotkanie odbyło się 5 listopada 2018 roku.

Na kolejnych spotkaniach warsztatowych mieszkańcy poznali uregulowania prawne, zapisy miejskich dokumentów o charakterze strategicznym, planistycznym i programowym.

Natomiast na najbliższych warsztatach projektowania będą opracowywane koncepcje zmian podwórek wspólnie z mieszkańcami wraz z uczniami technikum architektury krajobrazu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Zgodnie z harmonogramem projekty finalne powstaną do końca 2018 r., a wykonanie ich planowane jest na przyszły rok.