Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla LPR

Konsultacje społeczne dotyczące przygotowanej Prognozy Oddziaływania na Środowisko odbyły się w dniach  31 marca -24 kwietnia 2017 r. Uwagi, opinie, sugestie i wnioski można było składać za pośrednictwem formularza dostępnego w wersji elektronicznej (na stronie www.dev.rewital-konin.pl, na stronie Urzędu Miejskiego  Koninie i w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz papierowej (w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 2).

Informujemy, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, sugestie, wnioski dotyczące Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla LPR.

Prace nad procedurą środowiskową dla LPR dobiegły końca.