Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023

W ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, zaproszeni zostali mieszkańcy oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w Koninie, do udziału w ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Konina konsultacjach społecznych dotyczących przedmiotowego dokumentu (Zarządzenie nr 34/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 marca 2019 roku).

Celem konsultacji w dniach od 11 marca 2019 roku do 29 marca 2019 roku było zebranie od interesariuszy procesu rewitalizacji  uwag, sugestii dotyczących aktualizowanego dokumentu, które można było kierować:

  1. na adres mailowy: rewitalizacja@konin.um.gov.pl,
  2. poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji www.rewitalkonin.pl,
  3. w wersji papierowej do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Koninie (ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pok. nr 11 lub pok.nr 14).

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Koninie nie wpłynęły żadne wnioski, sugestie, uwagi, opinie dotyczące aktualizacji LPR.

Dodatkowo w dniu 26 marca 2019 roku o godz. 15.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, odbyło się spotkanie w sprawie opiniowania aktualizowanego LPR Miasta Konina na lata 2016-2023.

Szczegółowo zostały omówione nowe propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłynęły w ramach naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie. Obejmowały one zarówno działania miękkie, jak i działania infrastrukturalne.

Uczestnicy spotkania zapoznali się ze wszystkimi przedstawionymi zmianami oraz wyrazili  aprobatę na zaprezentowane propozycje.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support