Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie projektu “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”

Dnia 6 czerwca 2019 roku w Sali Ratuszowej odbyła się konferencja podsumowująca projekt “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. Miała ona na celu wymianę doświadczeń na temat wypracowanych efektów projektu.

 

Na konferencji poruszane były tematy m.in. dotyczące ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji “Starówka”, partycypacji społecznej na tym obszarze oraz aspektów gospodarczych w procesie rewitalizacji. Podczas spotkania przedstawiona została również geneza projektu, jego przebieg, efekty i wypracowane modele rozwiązań oraz udzielono odpowiedzi na pytanie, czy rewitalizacja to szansa na scalenie prawo i lewobrzeżnej części miasta ?

 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Radni Miasta Konina, członkowie zespołu ds. rewitalizacji, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i firm, mieszkańcy obszaru rewitalizacji ”Starówka”, firmy i instytucje, które współpracowały z Miastem Konin przy realizacji projektu oraz przedstawiciele miast z modelowej rewitalizacji.

 

W konferencji uczestniczyły również ekspertki z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, oddelegowane do projektu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które doradzały na każdym etapie jego realizacji.