Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie spotkania dotyczącego integracji wielopokoleniowej, edukacji i kultury w procesie rewitalizacji

Dnia 26 października 2017 r. w Sali Ratuszowej odbyło się piąte spotkanie informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”. W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele szkół i instytucji kultury.

Głównym tematem spotkania była rola kultury i edukacji w procesie rewitalizacji. Uczestnicy dyskutowali o czynnikach, które mogą wpłynąć na ożywienie obszaru rewitalizacji „Starówka” oraz o  barierach w prowadzeniu działań kulturalnych na ww. obszarze.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania, o których będziemy informować już wkrótce.