Podsumowanie spotkania dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023

W dniu 26 marca 2019 roku o godz. 15.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. 3 Maja 1-3, odbyło się spotkanie w sprawie opiniowania aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.

Na spotkanie zaproszeni zostali mieszkańcy Konina oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w naszym mieście. Szczegółowo zostały omówione nowe propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłynęły w ramach naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie. Obejmowały zarówno działania miękkie, jak i działania infrastrukturalne. Uczestnicy zapoznali się ze wszystkimi przedstawionymi zmianami oraz wyrazili swoje opinie, punkt widzenia i pogląd na prezentowane propozycje.

Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie.

 

                     

 

                       

 

                     

 

Przypominamy również, że do dnia 29 marca 2019 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące przedmiotowego dokumentu (Zarządzenie nr 34/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 marca 2019r.). Zachęcamy do zgłaszania swoich spostrzeżeń i uwag oraz wyrażania opinii dotyczących aktualizowanego dokumentu.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support