Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie spotkania dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023

W dniu 26 marca 2019 roku o godz. 15.00 w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. 3 Maja 1-3, odbyło się spotkanie w sprawie opiniowania aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.

Na spotkanie zaproszeni zostali mieszkańcy Konina oraz wszystkie podmioty zainteresowane procesem rewitalizacji w naszym mieście. Szczegółowo zostały omówione nowe propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłynęły w ramach naboru do Urzędu Miejskiego w Koninie. Obejmowały zarówno działania miękkie, jak i działania infrastrukturalne. Uczestnicy zapoznali się ze wszystkimi przedstawionymi zmianami oraz wyrazili swoje opinie, punkt widzenia i pogląd na prezentowane propozycje.

Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie.

 

                     

 

                       

 

                     

 

Przypominamy również, że do dnia 29 marca 2019 roku przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące przedmiotowego dokumentu (Zarządzenie nr 34/2019 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 marca 2019r.). Zachęcamy do zgłaszania swoich spostrzeżeń i uwag oraz wyrażania opinii dotyczących aktualizowanego dokumentu.