Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie spotkania dotyczącego rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji “Starówka”

Dnia 28 września 2017 r. w Sali Ratuszowej odbyło się czwarte spotkanie informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”. W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Spotkanie adresowane było do przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji ‘Starówka”. Głównym tematem spotkania była sytuacja gospodarcza na obszarze rewitalizacji „Starówka” oraz możliwości jej ożywienia. Uczestnicy dyskutowali o czynnikach, które mogą wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na ww. obszarze.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania, o których będziemy informować już wkrótce.