Podsumowanie spotkania dotyczącego rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji “Starówka”

Dnia 28 września 2017 r. w Sali Ratuszowej odbyło się czwarte spotkanie informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”. W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Spotkanie adresowane było do przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji ‘Starówka”. Głównym tematem spotkania była sytuacja gospodarcza na obszarze rewitalizacji „Starówka” oraz możliwości jej ożywienia. Uczestnicy dyskutowali o czynnikach, które mogą wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na ww. obszarze.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania, o których będziemy informować już wkrótce.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support