Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie spotkania dotyczącego świadomości historycznej koninian jako czynnika integrującego w ramach procesu rewitalizacji

Dnia 15 listopada 2017 r.,w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie o godz. 16.00 odbyło się szóste spotkanie informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

W spotkaniu wzięli udział  przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury, nauczyciele oraz mieszkańcy.

Głównym tematem spotkania była kwestia tożsamości lokalnej w ramach procesu rewitalizacji. Uczestnicy dyskutowali o roli świadomości historycznej oraz wskazywali, w jaki sposób może się przyczynić do integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji „Starówka”.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy i zapraszamy na kolejne, które odbędzie się 29 listopada 2017 r. i będzie dotyczyło sfery gospodarczej.