Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie spotkania informacyjnego dotyczącego polityki mieszkaniowej w procesie rewitalizacji.

Dnia 27 lipca 2017 r., w Sali Ratuszowej (warunki atmosferyczne uniemożliwiły przeprowadzenie spotkania na Placu Zamkowym), o godzinie 18:00 odbyło się drugie spotkanie informacyjne z  mieszkańcami i  pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”.  W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Na spotkaniu poruszone zostały zagadnienia związane z  polityką mieszkaniową w procesie rewitalizacji, w tym problemy i potrzeby mieszkaniowe występujące na obszarze rewitalizacji „Starówka”.  Omówiono także m.in. zasoby mieszkaniowe znajdujące się na obszarze rewitalizacji „Starówka”, problemy związane z nieuregulowanym stanem prawnym budynków i przymusowy zarząd.

Wybierz pliki