Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie spotkania informacyjnego dotyczącego rewitalizacji

Dnia 29 czerwca 2017 roku na Bulwarze Nadwarciańskim o godzinie 18:00 odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne z mieszkańcami i  pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”.  W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Na spotkaniu poruszone zostały wstępne zagadnienia dotyczące rewitalizacji, tj.: czym jest rewitalizacja i jaki może mieć wpływ na otoczenie, co to jest obszar rewitalizacji, obszar zdegradowany, program rewitalizacji.

Spotkanie uatrakcyjnił “Książę Leszek”, który zachęcał mieszkańców do zapoznania się  z tematyką rewitalizacji.