Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie spotkania pn. „Proces rewitalizacji wsparciem dla przedsiębiorców”

Dnia 29 listopada 2017 r., w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, o godz. 17.00 odbyło się siódme spotkanie informacyjne z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Uczestnicy spotkania dyskutowali o sytuacji gospodarczej na obszarze rewitalizacji „Starówka” oraz możliwościach jej ożywienia. Tematyka nawiązywała do spotkania, które miało miejsce 28 września 2017 r.

Spotkanie dotyczące procesu rewitalizacji jako wsparcia dla przedsiębiorców było ostatnim z cyklu 7 spotkań organizowanych w 2017 r., w ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. Spotkania były organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz cenne opinie i sugestie.