Podsumowanie spotkania warsztatowego dotyczącego prezentacji dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, które odbyło się w dniu 23.01.2017 r.

Dnia 23 stycznia 2017 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące prezentacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, mające na celu przedstawienie wypracowanej wraz z mieszkańcami i pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji ostatecznej wersji dokumentu LPR. Ponadto, poddano konsultacjom dodatkowy projekt rewitalizacyjny pn. „System wspólnej komunikacji marketingowej na obszarze LPR”.

Zgłoszony projekt znajduje się poniżej:

GDE Error: Requested URL is invalid

Konsultacje społeczne dotyczące prezentacji dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, stanowiły kontynuację  spotkań warsztatowych, które miały miejsce 10 sierpnia 2016 r., 6 października 2016 r. oraz 12 grudnia 2016 r.

Poniżej znajdują się materiały, które zostały zaprezentowane podczas warsztatów:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 40 osób. Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas konsultacji wyrażane były opinie i przemyślenia na temat dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dziękujemy interesariuszom za wspólną pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Obecnie dokonujemy poprawek edycyjnych w zaprezentowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023. Czekamy również na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie konieczności sporządzenia dla LPR strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Konsultowany dokument znajduje się poniżej:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania ewentualnych sugestii, uwag lub opinii. Wszelkie uwagi prosimy kierować do dnia 7 lutego 2017 roku, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.dev.rewital-konin.pl lub na adres rewitalizacja@konin.um.gov.pl.

[envira-gallery id="5236"]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support