Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie spotkania warsztatowego dotyczącego prezentacji dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, które odbyło się w dniu 23.01.2017 r.

Dnia 23 stycznia 2017 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące prezentacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, mające na celu przedstawienie wypracowanej wraz z mieszkańcami i pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji ostatecznej wersji dokumentu LPR. Ponadto, poddano konsultacjom dodatkowy projekt rewitalizacyjny pn. „System wspólnej komunikacji marketingowej na obszarze LPR”.

Zgłoszony projekt znajduje się poniżej:

GDE Error: Requested URL is invalid

Konsultacje społeczne dotyczące prezentacji dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023, stanowiły kontynuację  spotkań warsztatowych, które miały miejsce 10 sierpnia 2016 r., 6 października 2016 r. oraz 12 grudnia 2016 r.

Poniżej znajdują się materiały, które zostały zaprezentowane podczas warsztatów:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 40 osób. Spotkanie miało charakter otwarty. Podczas konsultacji wyrażane były opinie i przemyślenia na temat dokumentu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dziękujemy interesariuszom za wspólną pracę nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Obecnie dokonujemy poprawek edycyjnych w zaprezentowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023. Czekamy również na decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie konieczności sporządzenia dla LPR strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Konsultowany dokument znajduje się poniżej:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz zgłaszania ewentualnych sugestii, uwag lub opinii. Wszelkie uwagi prosimy kierować do dnia 7 lutego 2017 roku, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.dev.rewital-konin.pl lub na adres rewitalizacja@konin.um.gov.pl.

[envira-gallery id="5236"]