Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

W dniu 12 grudnia 2016 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące wstępnego, roboczego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023,” mające na celu wspólne wypracowanie z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji docelowej wersji dokumentu LPR.

Konsultacje społeczne dotyczące współtworzenia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023” stanowiły kontynuację  spotkań warsztatowych, które miały miejsce 10 sierpnia 2016 r. oraz 6 października 2016 r.

W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 38 osób. Spotkanie miało charakter otwarty, podczas konsultacji wyrażane były opinie i przemyślenia na temat dokumentu oraz procesu rewitalizacji w mieście.

W wyniku przeprowadzonych warsztatów wspólnie z mieszkańcami wypracowano wizję obszaru rewitalizacji, cele i kierunki działań oraz analizę SWOT (słabe, mocne strony, szanse, zagrożenia) dla obszaru rewitalizacji.

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem finalnej wersji dokumentu, który zostanie zaprezentowany Państwu w ramach konsultacji społecznych.

Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się w styczniu 2017 roku.

Szczegóły dotyczące terminu i zakresu planowanych konsultacji społecznych zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

[envira-gallery id=”4646″]

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support