Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących wstępnego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023

W dniu 12 grudnia 2016 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące wstępnego, roboczego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023,” mające na celu wspólne wypracowanie z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji docelowej wersji dokumentu LPR.

Konsultacje społeczne dotyczące współtworzenia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023” stanowiły kontynuację  spotkań warsztatowych, które miały miejsce 10 sierpnia 2016 r. oraz 6 października 2016 r.

W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 38 osób. Spotkanie miało charakter otwarty, podczas konsultacji wyrażane były opinie i przemyślenia na temat dokumentu oraz procesu rewitalizacji w mieście.

W wyniku przeprowadzonych warsztatów wspólnie z mieszkańcami wypracowano wizję obszaru rewitalizacji, cele i kierunki działań oraz analizę SWOT (słabe, mocne strony, szanse, zagrożenia) dla obszaru rewitalizacji.

Obecnie pracujemy nad przygotowaniem finalnej wersji dokumentu, który zostanie zaprezentowany Państwu w ramach konsultacji społecznych.

Już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach, które odbędą się w styczniu 2017 roku.

Szczegóły dotyczące terminu i zakresu planowanych konsultacji społecznych zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

[envira-gallery id=”4646″]