Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podsumowanie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 06.10.2016 r.

W dniu 6 października 2016 r. w Sali Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Koninie odbyło się spotkanie mające na celu prezentację oraz omówienie projektów złożonych w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023. W spotkaniu warsztatowym wzięło udział 46 osób. Spotkanie miało charakter otwarty, podczas spotkania prezentowano oraz poddano dyskusji każdy ze złożonych projektów.

W wyniku przeprowadzonych warsztatów podjęto decyzję o wydłużeniu terminu naboru projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023, do dnia 24 października 2016 r. Przy czym, nabór obejmuje tzw. projekty miękkie, które powinny być powiązane ze złożonymi  już projektami infrastrukturalnymi.

Lista zgłoszonych projektów znajduje się poniżej.

Do wszystkich instytucji, które zgłosiły projekty zostaną wysłane indywidualne wiadomości zawierające uwagi zebrane podczas warsztatów. Termin złożenia skorygowanych projektów upływa w dniu 24 października 2016 r.

W sprawie dokonania korekty zgłoszonych projektów oraz w przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt tel. pod nr (63) 24-01-281.

Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z Wydziałem Działalności Gospodarczej i Rozwoju, ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin, pokój nr 2.

2016.10.07_lpr_baza_projektow-1.xls : Pobierz dokument