Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

„Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” – kolejny etap za nami

W ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” zakończył się kolejny etap zadnia „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

To pierwsze takie zadanie realizowane w Koninie, którego celem jest wzmocnienie więzi poczucia przynależności do wspólnoty, jak i podjęcie działań na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności wspólnych przestrzeni.

Metamorfozę przejdą dwa podwórka znajdujące się na obszarze rewitalizacji „Starówka”, tj. podwórko przy ul. Mickiewicza 20 oraz przy ul. Kaliskiej 20.

Do tej pory w ramach realizacji zadania publicznego „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” dokonano następujących działań:

  • opracowano katalog „Podwórkowe inspiracje”, który zawiera inspiracje w zakresie organizacji, zagospodarowania podwórka,
  • przeprowadzono otwarte spotkanie „Konin od podwórka” w formie kawiarni obywatelskiej wprowadzające do projektu i inspirujące do lokalnej aktywności,
  • odbyły się wizyty na podwórkach i przejście animatora „od drzwi do drzwi”,
  • odbyły się spotkania na podwórkach, które miały na celu integrowanie mieszkańców oraz popularyzację wspólnego podejmowania inicjatyw w obrębie posesji, które zamieszkują,
  • przeprowadzono cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych projektem,
  • przygotowano wizualizacje 3D dla dwóch wybranych podwórek.

Podczas warsztatów zostały wypracowane przez mieszkańców wstępne koncepcje zagospodarowania podwórek przy ul. Mickiewicza 20 i ul. Kaliskiej 20.  Mieszkańcom podwórek w opracowaniu tych zmian  pomagali uczniowie technikum architektury krajobrazu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

  

Wizualizacja podwórka przy ul. Kaliskiej 20.

  

Wizualizacja podwórka przy ul. Mickiewicza 20.

21 grudnia 2018 roku na podwórku przy ul. Kaliskiej 20 odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Podwórko- nasza wspólna przestrzeń”. W filmie zostały zaprezentowane  komputerowe wizualizacje zagospodarowania ww. podwórek. W spotkaniu uczestniczyli między innymi mieszkańcy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koninie z różnych wydziałów jak i Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych – Pan Paweł Adamów.

Poprzez wspólne projektowanie i późniejsze zagospodarowanie wymarzonego podwórka, solidarnej pracy mieszkańców oraz pracowników różnych wydziałów urzędu jak i zaangażowaniu młodzieży z Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, planujemy poprawić jakość i atrakcyjność wspólnej podwórkowej przestrzeni oraz budować wspólnotę mieszkańców opartą na wzajemnym zaufaniu.

Grudniowym spotkaniem zakończyliśmy kolejny etap działań, który można określić jako koncepcyjno-konsultacyjny.

Wspólne działania rozpoczęte w fazie projektowania i podejmowania decyzji, kontynuowane będą w trakcie realizacji, w której uczestniczyć będą wszyscy uczestnicy procesu (mieszkańcy, urząd, stowarzyszenie).

Zgodnie z harmonogramem zadania, wykonanie projektów finalnych planowane jest na 2019 rok.