„Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” – kolejny etap za nami

W ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” zakończył się kolejny etap zadnia „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

To pierwsze takie zadanie realizowane w Koninie, którego celem jest wzmocnienie więzi poczucia przynależności do wspólnoty, jak i podjęcie działań na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności wspólnych przestrzeni.

Metamorfozę przejdą dwa podwórka znajdujące się na obszarze rewitalizacji „Starówka”, tj. podwórko przy ul. Mickiewicza 20 oraz przy ul. Kaliskiej 20.

Do tej pory w ramach realizacji zadania publicznego „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” dokonano następujących działań:

  • opracowano katalog „Podwórkowe inspiracje”, który zawiera inspiracje w zakresie organizacji, zagospodarowania podwórka,
  • przeprowadzono otwarte spotkanie „Konin od podwórka” w formie kawiarni obywatelskiej wprowadzające do projektu i inspirujące do lokalnej aktywności,
  • odbyły się wizyty na podwórkach i przejście animatora „od drzwi do drzwi”,
  • odbyły się spotkania na podwórkach, które miały na celu integrowanie mieszkańców oraz popularyzację wspólnego podejmowania inicjatyw w obrębie posesji, które zamieszkują,
  • przeprowadzono cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych projektem,
  • przygotowano wizualizacje 3D dla dwóch wybranych podwórek.

Podczas warsztatów zostały wypracowane przez mieszkańców wstępne koncepcje zagospodarowania podwórek przy ul. Mickiewicza 20 i ul. Kaliskiej 20.  Mieszkańcom podwórek w opracowaniu tych zmian  pomagali uczniowie technikum architektury krajobrazu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

  

Wizualizacja podwórka przy ul. Kaliskiej 20.

  

Wizualizacja podwórka przy ul. Mickiewicza 20.

21 grudnia 2018 roku na podwórku przy ul. Kaliskiej 20 odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Podwórko- nasza wspólna przestrzeń”. W filmie zostały zaprezentowane  komputerowe wizualizacje zagospodarowania ww. podwórek. W spotkaniu uczestniczyli między innymi mieszkańcy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Koninie z różnych wydziałów jak i Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych – Pan Paweł Adamów.

Poprzez wspólne projektowanie i późniejsze zagospodarowanie wymarzonego podwórka, solidarnej pracy mieszkańców oraz pracowników różnych wydziałów urzędu jak i zaangażowaniu młodzieży z Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, planujemy poprawić jakość i atrakcyjność wspólnej podwórkowej przestrzeni oraz budować wspólnotę mieszkańców opartą na wzajemnym zaufaniu.

Grudniowym spotkaniem zakończyliśmy kolejny etap działań, który można określić jako koncepcyjno-konsultacyjny.

Wspólne działania rozpoczęte w fazie projektowania i podejmowania decyzji, kontynuowane będą w trakcie realizacji, w której uczestniczyć będą wszyscy uczestnicy procesu (mieszkańcy, urząd, stowarzyszenie).

Zgodnie z harmonogramem zadania, wykonanie projektów finalnych planowane jest na 2019 rok.

 

 

 

 

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support