Podwórko – nasza wspólna przestrzeń

Zadanie pn. Zagospodarowanie wraz z mieszkańcami 2 podwórek znajdujących się na obszarze rewitalizacji “Starówka” realizowane było wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych, wybranym w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego. Termin realizacji zadania: 23 lipca 2018r. – 17 maja 2019r.

Celem realizacji zadania publicznego „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” było wzmocnienie więzi lokalnych. Dzięki temu zadaniu wzrosło poczucie przynależności do wspólnoty, podjęcie działań na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności wspólnych przestrzeni. W ramach realizacji zadania publicznego „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” wykonano następujące działania:

 • opracowanie i wydruk katalogu „Podwórkowe inspiracje”
 • organizacja i przeprowadzenie otwartego spotkania „Konin od podwórka” w formie kawiarni obywatelskiej
 • wizyty na podwórkach i przejście animatora „od drzwi do drzwi”
 • organizacja i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami podwórek zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji „Starówka”
 • organizacja cyklu spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych projektem
 • przygotowanie wizualizacji 3D dla dwóch wybranych podwórek
 • wdrażanie wybranych koncepcji zagospodarowania podwórek przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców
 • opracowanie regulaminów/planów/harmonogramów korzystania z zagospodarowanych wspólnie przestrzenni dla 2 podwórek
 • spotkanie podsumowujące realizacje zadania pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”
 • opracowanie reportażu filmowego z realizacji zadania
 • opracowanie i publikacja raportu pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” z przebiegu realizacji zadania wraz z rekomendacjami dla Miasta Konina i lokalnych NGO

Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz filmem z przebiegu realizacji zadania pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”.

Poniżej  raport z przebiegu realizacji zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” wraz z rekomendacjami dla lokalnych NGO.

podworko-nasza-wspolna-przestrzen.pdf : Pobierz dokument

 

Film z przebiegu realizacji zadania pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”.

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support