Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Podwórko – nasza wspólna przestrzeń

Zadanie pn. Zagospodarowanie wraz z mieszkańcami 2 podwórek znajdujących się na obszarze rewitalizacji “Starówka” realizowane było wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych, wybranym w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego. Termin realizacji zadania: 23 lipca 2018r. – 17 maja 2019r.

Celem realizacji zadania publicznego „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” było wzmocnienie więzi lokalnych. Dzięki temu zadaniu wzrosło poczucie przynależności do wspólnoty, podjęcie działań na rzecz poprawy jakości i atrakcyjności wspólnych przestrzeni. W ramach realizacji zadania publicznego „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” wykonano następujące działania:

 • opracowanie i wydruk katalogu „Podwórkowe inspiracje”
 • organizacja i przeprowadzenie otwartego spotkania „Konin od podwórka” w formie kawiarni obywatelskiej
 • wizyty na podwórkach i przejście animatora „od drzwi do drzwi”
 • organizacja i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami podwórek zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji „Starówka”
 • organizacja cyklu spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych projektem
 • przygotowanie wizualizacji 3D dla dwóch wybranych podwórek
 • wdrażanie wybranych koncepcji zagospodarowania podwórek przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców
 • opracowanie regulaminów/planów/harmonogramów korzystania z zagospodarowanych wspólnie przestrzenni dla 2 podwórek
 • spotkanie podsumowujące realizacje zadania pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”
 • opracowanie reportażu filmowego z realizacji zadania
 • opracowanie i publikacja raportu pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” z przebiegu realizacji zadania wraz z rekomendacjami dla Miasta Konina i lokalnych NGO

Zapraszamy do zapoznania się z raportem oraz filmem z przebiegu realizacji zadania pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”.

Poniżej  raport z przebiegu realizacji zadania “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” wraz z rekomendacjami dla lokalnych NGO.

podworko-nasza-wspolna-przestrzen.pdf : Pobierz dokument

 

Film z przebiegu realizacji zadania pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”.