Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Powstanie 16 nowych mieszkań na Starówce

Nowe mieszkania na Starówce! Przy ul. Obrońców Westerplatte Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Koninie buduje 16 nowych mieszkań na wynajem. Budynek w części parterowej będzie pozbawiony barier architektonicznych. Wyposażony w energooszczędne oświetlenie, podświetlenie elewacji oraz monitoring wizyjny, zapewni komfort zamieszkania oraz przyczyni się do ożywienia konińskiej Starówki. Dzisiaj (23 maja) wmurowano kamień węgielny pod inwestycję.

– To ważna inwestycja z punktu widzenia mieszkańców, rozwoju Starówki i całego miasta – podkreślił, uczestniczący w tym wydarzeniu, zastępca prezydenta Konina Witold Nowak.

Budynek przy ul. Obrońców Westerplatte jest budynkiem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o nowoczesnej architekturze, wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem, placem zabaw oraz infrastrukturą towarzyszącą. Wjazd na teren posesji na której będą zlokalizowane miejsca postojowe w ilości zgodnej z ilością mieszkań, zrealizowany będzie przez przejazd pod pierwszą kondygnacją budynku.

Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2023. Koszt to łącznie około 7 milionów złotych. Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.