Poznajemy dobre praktyki – wizyta studyjna w Łodzi

W dniach 22-23 czerwca 2017 roku odbyła się wizyta studyjna w Łodzi dla pracowników Urzędu Miejskiego w  Koninie zaangażowanych w proces rewitalizacji. Wizyta studyjna była jednym z zadań w ramach projektu “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.

 W ramach wizyty studyjnej pracownicy wydziałów zaangażowanych w proces rewitalizacji odwiedzili Biuro ds. Rewitalizacji oraz Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, a także zapoznali się przykładami kilku  przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Księży Młyn, EC1, zagospodarowane podwórka).

Pierwszego dnia uczestnicy spotkali się z Panią Justyną Pater – przedstawicielem Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Miasta Łodzi, która opowiedziała o zagospodarowaniu potencjału terenów poprzemysłowych, możliwościach ożywienia gospodarczego i zmniejszeniu bezrobocia na obszarze rewitalizacji. Kolejnym punktem była wizyta w terenie z „opiekunem” w Łodzi. Pan Jarosław Ogrodowski przedstawił kilka przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jakie zostały zrealizowane w Łodzi, tj. zagospodarowane podwórka, EC1 oraz Księży Młyn. Opowiedział także o realizowanych pracach, głównie w kontekście remontów obiektów oraz rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa.

Drugiego dnia uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi. Spotkanie w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi prowadziła Pani Ewa Grabarczyk – Kierownik Oddziału ds. Społeczno-Gospodarczych. Opowiedziała ona o prowadzonych i planowanych działaniach, zasadach funkcjonowania Specjalnej Strefy Rewitalizacji, rozwiązaniach w zakresie mieszkalnictwa oraz skutecznym angażowaniu interesariuszy w proces wdrażania i zarządzania programem rewitalizacji. Pan Rafał Lewonowski – Specjalista ds. komunikacji z przedsiębiorcami w Projekcie Pilotażowym „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” przedstawił zasady wspierania przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji. Pani Marta Ignaczak – Koordynator Gospodarzy Obszarów i Latarników Społecznych zaprezentowała, w jaki sposób można  skutecznie angażować mieszkańców w proces rewitalizacji i wzmocnić tożsamość lokalną. Wskazała także na istotne znaczenie zagadnień związanych z polityką mieszkaniową.

Wizyta studyjna pozwoliła zapoznać się z dobrymi przykładami przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Łodzi.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z naszej wizyty.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support