Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Poznajemy dobre praktyki – wizyta studyjna w Łodzi

W dniach 22-23 czerwca 2017 roku odbyła się wizyta studyjna w Łodzi dla pracowników Urzędu Miejskiego w  Koninie zaangażowanych w proces rewitalizacji. Wizyta studyjna była jednym z zadań w ramach projektu “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.

 W ramach wizyty studyjnej pracownicy wydziałów zaangażowanych w proces rewitalizacji odwiedzili Biuro ds. Rewitalizacji oraz Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, a także zapoznali się przykładami kilku  przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Księży Młyn, EC1, zagospodarowane podwórka).

Pierwszego dnia uczestnicy spotkali się z Panią Justyną Pater – przedstawicielem Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Miasta Łodzi, która opowiedziała o zagospodarowaniu potencjału terenów poprzemysłowych, możliwościach ożywienia gospodarczego i zmniejszeniu bezrobocia na obszarze rewitalizacji. Kolejnym punktem była wizyta w terenie z „opiekunem” w Łodzi. Pan Jarosław Ogrodowski przedstawił kilka przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jakie zostały zrealizowane w Łodzi, tj. zagospodarowane podwórka, EC1 oraz Księży Młyn. Opowiedział także o realizowanych pracach, głównie w kontekście remontów obiektów oraz rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa.

Drugiego dnia uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi. Spotkanie w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi prowadziła Pani Ewa Grabarczyk – Kierownik Oddziału ds. Społeczno-Gospodarczych. Opowiedziała ona o prowadzonych i planowanych działaniach, zasadach funkcjonowania Specjalnej Strefy Rewitalizacji, rozwiązaniach w zakresie mieszkalnictwa oraz skutecznym angażowaniu interesariuszy w proces wdrażania i zarządzania programem rewitalizacji. Pan Rafał Lewonowski – Specjalista ds. komunikacji z przedsiębiorcami w Projekcie Pilotażowym „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” przedstawił zasady wspierania przedsiębiorców na obszarze rewitalizacji. Pani Marta Ignaczak – Koordynator Gospodarzy Obszarów i Latarników Społecznych zaprezentowała, w jaki sposób można  skutecznie angażować mieszkańców w proces rewitalizacji i wzmocnić tożsamość lokalną. Wskazała także na istotne znaczenie zagadnień związanych z polityką mieszkaniową.

Wizyta studyjna pozwoliła zapoznać się z dobrymi przykładami przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Łodzi.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z naszej wizyty.