Realizacja prac budowlanych mających na celu zachowanie zabytkowego “Domu Zemełki”

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: „ Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego “Domu Zemełki” w Koninie”. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie, w związku z przeznaczeniem obiektu na Inkubator Aktywności Kulturalnej.

Inkubator Aktywności jest przedsięwzięciem rewitalizacyjnym wpisanym do LPR-u, który ma na celu włączenie mieszkańców Starówki w działania społeczne, poprzez przywrócenie Koninowi najstarszego budynku świeckiego na terenie miasta.

Inwestycja realizowana jest w zakresie projektu pn. „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego “Domu Zemełki” w Koninie”, w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 29.09.2020 r. do godz. 11:15 Termin otwarcia ofert: dnia 29.09.2020 r., o godz. 11:30. Zadanie jest ważnym elementem projektu

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia dostępne są pod adresem internetowym:

https://bip.konin.eu/index.php?d=przetargi2_po1106_ponizej

Zapraszamy do składania ofert.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support