Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Realizacja prac budowlanych mających na celu zachowanie zabytkowego “Domu Zemełki”

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: „ Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego “Domu Zemełki” w Koninie”. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie, w związku z przeznaczeniem obiektu na Inkubator Aktywności Kulturalnej.

Inkubator Aktywności jest przedsięwzięciem rewitalizacyjnym wpisanym do LPR-u, który ma na celu włączenie mieszkańców Starówki w działania społeczne, poprzez przywrócenie Koninowi najstarszego budynku świeckiego na terenie miasta.

Inwestycja realizowana jest w zakresie projektu pn. „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego “Domu Zemełki” w Koninie”, w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 29.09.2020 r. do godz. 11:15 Termin otwarcia ofert: dnia 29.09.2020 r., o godz. 11:30. Zadanie jest ważnym elementem projektu

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia dostępne są pod adresem internetowym:

https://bip.konin.eu/index.php?d=przetargi2_po1106_ponizej

Zapraszamy do składania ofert.