Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Realizacja zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” zbliża się ku końcowi

W ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” kończy się kolejny etap zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”, realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Obecnie trwają końcowe prace wdrożeniowe wybranych koncepcji wraz z mieszkańcami. Metamorfozę przechodzą dwa podwórka znajdujące się na obszarze rewitalizacji „Starówka”, tj. podwórko przy ul. Mickiewicza 20 oraz przy ul. Kaliskiej 20. Prace zakończą się z ostatnim dniem kwietnia 2019 roku.

Efekt końcowy będzie można podziwiać na konferencji podsumowującej realizację zadania, która odbędzie się 9 maja 2019 roku na podwórku przy ul. Mickiewicza 20.
W ramach ww. zadania zostanie także opracowany raport z przebiegu realizacji zadania wraz z rekomendacjami dla miasta i lokalnych NGO. Przygotowany dokument będzie opublikowany na stronie poświęconej rewitalizacji.