Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

REWITALIZACJA KONIŃSKIEJ STARÓWKI – FILM

W grudniu 2019 roku zakończono realizacje projektu modelowej rewitalizacji miasta pn. “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”. Nie oznacza to jednak, że zakończył się sam proces rewitalizacji miasta, który jest działaniem wieloetapowym i wielopłaszczyznowym.

Wdrożenie projektu umożliwiło nam kompleksowe przygotowanie merytoryczne, do realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji. Realizowane były przedsięwzięcia, które miały na celu wesprzeć rozwój firm z obszaru rewitalizacji „Starówka”. W zakresie projektu „Smacznie na Starówce” realizowane były działania promocyjne, organizowane i przeprowadzane wywiady z przedsiębiorcami z branży gastronomicznej na obszarze rewitalizacji „Starówka”. Natomiast celem przedsięwzięcia dotyczącego indywidualnego doradztwa dla przedsiębiorców było rozwiązanie konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem firmy, zaś jego efektem opracowanie lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradztwa.

Kontynuacja wspólnych spotkań i integracji społeczności lokalnej oraz innych działań, z uwagi na obecną sytuację, musi zostać na pewien moment odłożona w czasie. Wierzymy jednak, że kiedy sytuacja się unormuje, powrócimy do działań z jeszcze większą energią i zapałem!

Zapraszamy Państwa w krótką podróż filmową po projekcie, w którym przedstawione zostały założenia rewitalizacji miasta i realizowane przedsięwzięcia.