Obszar rewitalizacji

Obszar rewitalizacji (zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 03.10.2015 r., poz. 1777)), to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może przekraczać 20% powierzchni gminy oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% ogółu mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support