Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Nabór projektów rewitalizacyjnych

files/images/foto/header_logotypy_fundusze_pomoc_techniczna.jpg

Rusza otwarty nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.

Szanowni Państwo!

W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 zachęcamy do składania propozycji przedsięwzięć, które powinny znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Propozycje swoich projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać poprzez:

1. wypełnienie i przesłanie (w sposób wskazany w formularzu) formularza znajdującego się pod adresem:

http://deltapartner.pl/ankiety/projekty-konin/

2. oraz dostarczenie wersji papierowej projektu wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji, do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 maja 21, 62-510 Konin, pok. 8.

Formularz w wersji edytowalnej dostępny jest poniżej.

Uwaga – Projekt obowiązkowo należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej. W przeciwnym wypadku projekt nie zostanie poddany konsultacjom na spotkaniach warsztatowych.

Formularz dostępny na stronie internetowej wraz z wersją papierową można składać w terminie do 16 września 2016 r.

W dalszej kolejności zaplanowane zostaną dwa spotkania warsztatowe, których celem będzie konsultowanie i opiniowanie złożonych projektów. Data i miejsce warsztatów zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Formularz on-line: http://deltapartner.pl/ankiety/projekty-konin/

Formularz do druku: ankieta-nabór projektów rewitalizacyjnych.doc