Nabór projektów rewitalizacyjnych

files/images/foto/header_logotypy_fundusze_pomoc_techniczna.jpg

Rusza otwarty nabór projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023.

Szanowni Państwo!

W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 zachęcamy do składania propozycji przedsięwzięć, które powinny znaleźć się w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Propozycje swoich projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy zgłaszać poprzez:

1. wypełnienie i przesłanie (w sposób wskazany w formularzu) formularza znajdującego się pod adresem:

http://deltapartner.pl/ankiety/projekty-konin/

2. oraz dostarczenie wersji papierowej projektu wraz z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji, do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 maja 21, 62-510 Konin, pok. 8.

Formularz w wersji edytowalnej dostępny jest poniżej.

Uwaga – Projekt obowiązkowo należy złożyć w wersji elektronicznej i papierowej. W przeciwnym wypadku projekt nie zostanie poddany konsultacjom na spotkaniach warsztatowych.

Formularz dostępny na stronie internetowej wraz z wersją papierową można składać w terminie do 16 września 2016 r.

W dalszej kolejności zaplanowane zostaną dwa spotkania warsztatowe, których celem będzie konsultowanie i opiniowanie złożonych projektów. Data i miejsce warsztatów zostaną upublicznione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Formularz on-line: http://deltapartner.pl/ankiety/projekty-konin/

Formularz do druku: ankieta-nabór projektów rewitalizacyjnych.doc

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support