Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spacer badawczy po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka”, 29 sierpnia 2017 r.

W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl
7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Kolejne spotkanie będzie miało formę spaceru badawczego po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka”.

Spacer odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. Spotykamy się o godz. 18.00 przy Pałacu Reymonda.

Poniżej znajduje się planowana trasa spaceru oraz plakat informujący o spotkaniu.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

Zachęcamy do wzięcia udziału!