Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spacer badawczy po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka” – podsumowanie

Dnia 29 sierpnia 2017 r. o godzinie 18:00 odbyło się trzecie spotkanie informacyjne z  mieszkańcami i  pozostałymi grupami interesariuszy na  obszarze rewitalizacji „Starówka”.  W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl 7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Spotkanie miało formę spaceru badawczego po komunalnych zasobach mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji “Starówka”. 

Spacer rozpoczął się przy Pałacu Reymonda, następnie przebiegał ulicami: Wojska Polskiego, Wodną, Wiosny Ludów, Plac Zamkowy, Kościuszki, Kaliską i zakończył się przy ul.  Dąbrowskiego 9.  Uczestnicy spaceru zapoznali się ze stanem komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz odwiedzili kilka podwórek na obszarze rewitalizacji „Starówka” (podwórka przy ul. Wojska Polskiego 17, Wodnej 7a,  Wiosny Ludów 7, Kościuszki 40 oraz Kaliskiej 20).  Wypełnili także ankiety dotyczące stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz przestrzeni wokół budynków. Wnioski z ankiet zostaną wykorzystane przy planowaniu działań rewitalizacyjnych.

Wszystkim uczestnikom spaceru dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania, o których będziemy informować już wkrótce.