Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkania na podwórkach – podsumowanie

Jednym z zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”  jest zagospodarowanie wraz z mieszkańcami 3 podwórek znajdujących się na obszarze rewitalizacji “Starówka”. Zadanie pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” realizowane jest wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

W ramach powyższego zadania zakończyły się spotkania z mieszkańcami na ich podwórkach, zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Spotkaliśmy się z mieszkańcami podwórek przy: ul. Wojska Polskiego 9, ul. Mickiewicza 20, ul. 3 Maja 41, ul. Kaliska 20, ul. Kolska 23 i 25.

Spotkania miały na celu integrowanie mieszkańców podwórka oraz popularyzację wspólnego podejmowania inicjatyw w obrębie posesji, które zamieszkują.

Podczas spotkania rozmawialiśmy z mieszkańcami o celu, idei realizacji zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Poznaliśmy plany, marzenia i obawy mieszkańców związane z zagospodarowaniem ich podwórka.

 

  

 

 

  

Kolejnym etapem realizacji zadania pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” jest organizacja cyklu warsztatów dla mieszkańców podwórek, objętych projektem, na których wypracowane zostaną pomysły na ich zagospodarowanie.