Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkania na podwórkach

Jednym z zadań w ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”  jest zagospodarowanie wraz z mieszkańcami 3 podwórek znajdujących się na obszarze rewitalizacji “Starówka”.

Zadanie pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” realizowane jest wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych.

W ramach powyższego zadania rozpoczęliśmy spotkania z mieszkańcami podwórek zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Spotkania mają na celu integrowanie mieszkańców podwórka oraz popularyzację wspólnego podejmowania inicjatyw w obrębie posesji, które zamieszkują.

Pierwsze spotkanie odbyło się 20.09.2018 r. na podwórku przy Wojska Polskiego 9.

Podczas spotkania rozmawialiśmy z mieszkańcami o celu, idei realizacji zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Poznaliśmy plany, marzenia i obawy mieszkańców związane z zagospodarowaniem ich podwórka.

 

 

Pozostałe spotkania odbędą się na następujących podwórkach:

2 października godz. 16:00 ul. Mickiewicza 20

4 października godz. 16.00 ul. 3 Maja 41

8 października godz. 16.00 ul. Kaliska 20

10 października godz. 16.00 ul. Kolska 25