Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

SPOTKANIE DOTYCZĄCE CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, w formie spaceru badawczego, poświęcone omówieniu i uszczegółowieniu koncepcji rozmieszczenia funkcji w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2b, zidentyfikowanych na podstawie przeprowadzonych analiz, sierpniowych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Konina oraz zgłoszonych propozycji przez uczestników konkursu na nazwę i logo.

Spotkanie odbędzie się dnia 25 października br. Zbiórka o godzinie 17:00 przed budynkiem dawnego sądu rejonowego przy ul. Wojska Polskiego 2b. Podczas krótkiej wizytacji budynku omówione zostaną możliwości jego adaptacji pod nowe funkcje. Dalsza część spotkania odbędzie się w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6.

Poniżej mapa – Trasa spaceru badawczego.