Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie dotyczące integracji wielopokoleniowej, edukacji i kultury w procesie rewitalizacji – 26 października 2017 r.

W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl
7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Spotkanie dotyczące integracji wielopokoleniowej poprzez kulturę i edukację na obszarze rewitalizacji „Starówka” odbędzie się 26 października 2017 r., w Sali Ratuszowej
(ul. Wiosny Ludów 6), o godz. 18.00 i będzie piątym z cyklu spotkań.

Podczas spotkania rozmawiać będziemy o znaczeniu kultury i edukacji w procesie rewitalizacji. Dowiemy się, jaki jest wpływ rewitalizacji na integrację wielopokoleniową. Poznamy sytuację placówek oświatowych i instytucji kultury na obszarze rewitalizacji „Starówka” oraz narzędzia i instrumenty rewitalizacji stosowane w innych miastach.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, szczególnie mieszkańców obszaru rewitalizacji „Starówka”, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury.