Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Dnia 23 stycznia 2017 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące prezentacji przygotowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 1-3, od godz. 17.00 i stanowi kontynuację spotkań warsztatowych, które miały miejsce: 6 października oraz 12 grudnia 2016 r.

Celem spotkania jest przedstawienie wypracowanej wraz z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji ostatecznej wersji dokumentu LPR, który w dalszej kolejności zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta Konina.

W najbliższym czasie dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji (www.dev.rewital-konin.pl).

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu!