Spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Dnia 23 stycznia 2017 r. odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące prezentacji przygotowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 1-3, od godz. 17.00 i stanowi kontynuację spotkań warsztatowych, które miały miejsce: 6 października oraz 12 grudnia 2016 r.

Celem spotkania jest przedstawienie wypracowanej wraz z mieszkańcami i wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji ostatecznej wersji dokumentu LPR, który w dalszej kolejności zostanie przedstawiony na sesji Rady Miasta Konina.

W najbliższym czasie dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji (www.dev.rewital-konin.pl).

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu!

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support