Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie dotyczące polityki mieszkaniowej w procesie rewitalizacji – 27 lipca 2017 r.

W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl
7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Spotkanie dotyczące polityki mieszkaniowej odbędzie się 27 lipca 2017 r., na Placu Zamkowym  o godz. 18.00 i będzie drugim z cyklu spotkań. 

Na spotkaniu poruszone zostaną  zagadnienia związane z  polityką mieszkaniową w procesie rewitalizacji, a także problemy i potrzeby mieszkaniowe występujące na obszarze rewitalizacji „Starówka”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu,  w szczególności  mieszkańców obszaru rewitalizacji “Starówka”.