Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie dotyczące rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji „Starówka” – 28 września 2017 r.

W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl
7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Spotkanie dotyczące rozwoju gospodarczego na obszarze rewitalizacji „Starówka” odbędzie się 28 września 2017 r., w Sali Ratuszowej (ul. Wiosny Ludów 6),  o godz. 18.00 i będzie czwartym z cyklu spotkań.

Na spotkaniu rozmawiać będziemy o sytuacji gospodarczej na obszarze rewitalizacji „Starówka” oraz możliwościach jego ożywienia.  Dowiemy się, jakie bariery występują w prowadzeniu działalności na obszarze rewitalizacji „Starówka”, oraz poszukamy odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby przedsiębiorstwa na tym obszarze mogły się rozwijać.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu,  w szczególności przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji “Starówka”.

Poniżej znajduje się agenda spotkania.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)