Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie dotyczące świadomości historycznej koninian jako czynnika integrującego w ramach procesu rewitalizacji – 15 listopada 2017 r.

W ramach projektu „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w 2017 r. zaplanowano cykl
7 spotkań dotyczących tematyki rewitalizacji. Spotkania są organizowane przez Konińską Izbę Gospodarczą przy współpracy z Urzędem Miejskim w Koninie.

Spotkanie dotyczące świadomości historycznej koninian jako czynnika integrującego w ramach procesu rewitalizacji odbędzie się 15 listopada 2017 r., w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie (ul. Adama Mickiewicza 14), o godz. 16.00.

Podczas spotkania rozmawiać będziemy o identyfikacji i tożsamości lokalnej w ramach procesu rewitalizacji. Dowiemy się, jaka jest świadomość historyczna Koninian oraz, w jaki sposób może się przyczynić do integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji „Starówka”. Poznamy narzędzia rewitalizacji w kontekście tożsamości historycznej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, szczególnie mieszkańców obszaru rewitalizacji „Starówka”, organizacje pozarządowe, nauczycieli i przedstawicieli instytucji kultury.

W załączeniu agenda spotkania.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)