Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert pn. “Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”. Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2018 r., o godz. 14.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie (ul. 3 Maja 1-3).
Konkurs dotyczy zagospodarowania wraz z mieszkańcami podwórek na obszarze rewitalizacji “Starówka” i będzie realizowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.
Celem spotkania jest omówienie głównych założeń planowanego do ogłoszenia konkursu.
Więcej informacji o pierwszym konkursie, który został unieważniony znajduje się pod linkiem https://bip.konin.eu/index.php?d=otw_konkursy_orgprz&konkurs_id=167