Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie konsultacyjne dotyczące wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Za nami spotkanie poświęcone wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie naszego miasta, które odbyło się w dniu 01.06.2022 r. o godz. 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1/3, 62-500 Konin.

Celem spotkania jest wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koninie.

Na przeprowadzonym otwartym spotkaniu dokonano prezentacji postępów prac oraz przeprowadzonych badań, omówiono diagnozę. Cześć zebranych zadawała pytania, co do poszczególnych wskaźników przedstawionych w Diagnozie służącej wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uczestnicy nie mieli uwag, co do wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

Konsultacje społeczne potrwają do poświęcone wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie naszego miasta potrwają do 08.06.2022 r.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konsultacjach!

Proszę skorzystać z możliwości przekazywania swoich opinii, sugestii w formie:

wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną lub osobiście na adres: Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego Konina ul. 3 Maja 21; 62-500 Konin lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl

  • uwag ustnych, które można zgłosić pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82 80 811 od 09:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku

Diagnoza, załączniki mapowe, projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne są w terminie do 08.06.2022 r. na stronie internetowej  www.konin.pl oraz na www.rewitalkonin.pl.