Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie konsultacyjne dotyczące wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu poświęconemu wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie naszego miasta, które odbędzie się w dniu 01.06.2022 r. o godz. 16:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1/3, 62-500 Konin. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Koninie.

Zachęcamy również do uczestnictwa w konsultacjach społecznych i przekazywania swoich opinii, sugestii w formie:
a) formularza zamieszczonego do pobrania poniżej oraz ze strony www.konin.pl,
b) poczty elektronicznej rewitalizacja@konin.um.gov.pl,
wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną lub osobiście na          adres: Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego Konina ul. 3 Maja 21; 62-500 Konin lub               drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl.
c) uwag ustnych, które można zgłosić pod numerem telefonu 63 240 12 81 lub 61 82 80 811 od 09:00 do      14:00 od poniedziałku do piątku.

Diagnoza, załączniki mapowe, projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej Miasta Konina – www.konin.pl, na stronie internetowej dedykowanej rewitalizacji – www.rewitalkonin.pl .