Spotkanie podsumowujące realizację zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

W ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, po zakończeniu ostatniego etapu, czyli dopracowaniu koncepcji zagospodarowania wybranych podwórek, w porozumieniu z ich mieszkańcami i innymi interesariuszami zaangażowanymi w realizację zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”, realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych, w dniu 9 maja 2019 roku na podwórku przy ul. Mickiewicza 20 o godzinie 10:30 odbyło się spotkanie kończące jego realizację.

Metamorfozę przeszły dwa podwórka znajdujące się na obszarze rewitalizacji „Starówka”: podwórko przy ul. Mickiewicza 20 oraz przy ul. Kaliskiej 20.

Spotkanie było podsumowaniem całego przedsięwzięcia, okazją do rozmowy o perspektywie kontynuacji tegoż zadania oraz zaangażowaniu i budowaniu lokalnej społeczności. Można było porozmawiać z mieszkańcami tych podwórek i poznać ich plany na przyszłość, a także dowiedzieć się jak doszło do przemiany podwórek oraz jakie plany na przyszłość mają mieszkańcy.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support