Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie podsumowujące realizację zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

W ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, po zakończeniu ostatniego etapu, czyli dopracowaniu koncepcji zagospodarowania wybranych podwórek, w porozumieniu z ich mieszkańcami i innymi interesariuszami zaangażowanymi w realizację zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”, realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych, w dniu 9 maja 2019 roku na podwórku przy ul. Mickiewicza 20 o godzinie 10:30 odbyło się spotkanie kończące jego realizację.

Metamorfozę przeszły dwa podwórka znajdujące się na obszarze rewitalizacji „Starówka”: podwórko przy ul. Mickiewicza 20 oraz przy ul. Kaliskiej 20.

Spotkanie było podsumowaniem całego przedsięwzięcia, okazją do rozmowy o perspektywie kontynuacji tegoż zadania oraz zaangażowaniu i budowaniu lokalnej społeczności. Można było porozmawiać z mieszkańcami tych podwórek i poznać ich plany na przyszłość, a także dowiedzieć się jak doszło do przemiany podwórek oraz jakie plany na przyszłość mają mieszkańcy.