Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Spotkanie podsumowujące realizację zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące realizację zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”.

Spotkanie realizowane jest wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych, wybranym w ramach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2019 roku na podwórku przy ul. Mickiewicza 20 o godzinie 10:30. W przypadku nie pogody, spotkanie odbędzie się w Sali Ratuszowej, Wiosny Ludów 6.

Spotkanie będzie podsumowaniem całego przedsięwzięcia oraz okazją do rozmowy o perspektywie kontynuacji ww. zadnia, zaangażowaniu i budowaniu lokalnej społeczności. Będziecie mieli Państwo możliwość poznania mieszkańców podwórek, na których dokonała się metamorfoza oraz dowiedzieć się jak doszło do niej i jakie plany mają mieszkańcy na kolejne zmiany.

Zachęcamy do wzięcia udziału.