Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Sprawozdanie za 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 oraz pozostałych działań rewitalizacyjnych w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Sprawozdanie-z-LPR-u-2019-rok-na-strone.pdf : Pobierz dokument