Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Sprawozdanie za 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 oraz z pozostałych działań rewitalizacyjnych w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Sprawozdanie-z-LPR-u-2020-na-strone..pdf : Pobierz dokument