Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Sprawozdanie za 2021 rok

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 oraz z pozostałych działań rewitalizacyjnych w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Sprawozdanie-z-LPR-u-2021rok.docx : Pobierz dokument