Stan prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 jest przygotowywany w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. W związku z tym, opracowany dokument został przekazany do wstępnej oceny Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który prowadzi wykaz programów rewitalizacji dla województwa wielkopolskiego umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do LPR. W nawiązaniu do roboczej oceny  otrzymaliśmy rekomendacje w zakresie uaktualnienia i uzupełnienia dokumentu, szczególnie części diagnostycznej.  Obecnie pracujemy nad zebraniem danych umożliwiających ww. aktualizację.

Rekomendacje Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nie obejmują zgłoszonych przez projektodawców przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

O stanie prac nad dokumentem będziemy informować na bieżąco.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support