Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Stan prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2016-2023 jest przygotowywany w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. W związku z tym, opracowany dokument został przekazany do wstępnej oceny Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który prowadzi wykaz programów rewitalizacji dla województwa wielkopolskiego umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do LPR. W nawiązaniu do roboczej oceny  otrzymaliśmy rekomendacje w zakresie uaktualnienia i uzupełnienia dokumentu, szczególnie części diagnostycznej.  Obecnie pracujemy nad zebraniem danych umożliwiających ww. aktualizację.

Rekomendacje Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nie obejmują zgłoszonych przez projektodawców przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

O stanie prac nad dokumentem będziemy informować na bieżąco.