Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Specjalna Strefa Ekonomiczna ŁÓDŹ dla wszystkich przedsiębiorców z naszego regionu na czas COVID

Specjalna Strefa Ekonomiczna  Łódź dla wszystkich przedsiębiorców z naszego regionu

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przygotowała pakiet pomocowy, czyli wsparcie dla przedsiębiorców w czasie walki z COVID.

Strefa Wsparcia to program stworzony przez ŁSSE z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy zastanawiają się jak funkcjonować w czasach kryzysu wywołanego przez koronawirus Program obejmuje między innymi bezpłatne zdalne konsultacje przedsiębiorców i pracowników  z ekspertami z zakresu prawa, gospodarki i cyberbezpieczeństw. Portal zawiera wiele przydatnych porad i wyjaśnień aktualnego stanu przepisów.

https://www.wsparcie.sse.lodz.pl

a także runda specjalna akceleratora Start up Spark z dotacją do 160 tys zł
To runda dedykowana rozwiązaniom technologicznym i społecznym, które będą odpowiedzią na wyzwania związane z koronawirusem. Wybrane produkty i usługi z obszaru edukacji, zdrowia, wsparcia osób w grupie ryzyka, analizy danych, bezpieczeństwa, izolacji, monitorowania i innych mających wpływ na pandemię i jej skutki gospodarcze, społeczne i zdrowotne, wezmą udział w szybkiej ścieżce akceleratora Startup Spark

https://startupspark.io/nabor-specjalny-do-spark-change-the-future

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako operator regionalny POLSKIEJ STREFY INWESTYCJI obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej i jest idealnym kontaktem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

Gwarantujemy:

wysoki poziom pomocy publicznej (do 55%),
doskonałe położenie w centrum Polski i Europy: skrzyżowanie autostrad A1 (E75 Helsinki-Ateny) i A2 (E30 Berlin-Moskwa), towarowe połączenie kolejowe Łódź-Chengdu (Chiny);
atrakcyjne tereny inwestycyjne,
profesjonalny zespół, który zapewnia kompleksową obsługę Inwestora,
dobre kontakty z władzami lokalnymi i osobami w urzędach odpowiedzialnymi za obsługę inwestorów, co przyspiesza proces wydawania zezwolenia na prowadzenie działalności wydawane przez  ŁSSE,
Pomoc publiczna

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenach objętych patronatem Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Decyzja o wsparciu wydawana jest na 10,12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji projektu inwestycyjnego.
Przyznanie pomocy publicznej jest uzależnione od spełnienia dwóch rodzajów kryteriów:

ILOŚCIOWE – minimalne nakłady inwestycyjne uzależnione od lokalizacji inwestycji oraz rozmiaru firmy.

JAKOŚCIOWE –  kryteria oceny jakości tworzonych miejsc pracy.

Obszar działalności ŁSSE obejmuje następujące województwa i powiaty:

ŁÓDZKIE – wszystkie
MAZOWIECKIE – zachodnie
WIELKOPOLSKIE: Kaliski, Kolski, Koniński, Ostrzeszowski, Turecki, miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin.
ŁSSE jest otwarta na małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one 50%  firm skupionych w Łódzkiej SSE.

Startup Spark to innowacyjny model wpierania startupów, którego celem jest połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych korporacji. Model zakłada tworzenie dedykowanych zespołów projektowych, które będą się składać  mentorów, czyli specjalistów z doświadczeniem w akceleracji, przedstawicieli dużych firm, przy których początkujący przedsiębiorcy dojrzeją biznesowo oraz zespołów produkcyjnych z doświadczeniem we wdrażaniu produktów.Kontakt:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź

www.sse.lodz.pl

info@sse.lodz.pl

tel.: +48 42 676 27 53, +48 42 676 27 54
fax: +48 42 676 27 55