Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Szkolenie z zakresu rewitalizacji

Dnia 14 czerwca 2017 roku w Sali Ratuszowej w Koninie odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie zaangażowanych w proces rewitalizacji w ramach projektu “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.

Szkolenie prowadził Pan Andrzej Brzozowy – mgr inż. nauk technicznych, doradca i ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego oraz funduszy europejskich. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i innych dokumentów strategicznych, raportów, programów i regulacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast, rewitalizacji, rozwoju lokalnego, regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Prelegent licznych konferencji, seminariów i innych wydarzeń w Polsce i za granicą.

Na szkoleniu poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • podstawowe dokumenty dotyczące rewitalizacji,
  • powiązanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 ze strategicznymi dokumentami Miasta,
  • partycypacja społeczna,
  • instrumenty ekonomiczno-społeczne możliwe do wykorzystania w ramach wdrażania LPR,
  • przestrzeń i inwestycje – uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne prowadzenia kompleksowych projektów rewitalizacji,
  • wskazanie dobrych praktyk wdrażania wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie Miasta
  • skuteczne wdrażanie LPR, w tym m.in. wybrane mechanizmy i instrumenty niezbędne do jego realizacji, finansowanie oraz system zarządzania.