Szkolenie z zakresu rewitalizacji

Dnia 14 czerwca 2017 roku w Sali Ratuszowej w Koninie odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie zaangażowanych w proces rewitalizacji w ramach projektu “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.

Szkolenie prowadził Pan Andrzej Brzozowy – mgr inż. nauk technicznych, doradca i ekspert w zakresie rozwoju terytorialnego oraz funduszy europejskich. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i innych dokumentów strategicznych, raportów, programów i regulacji dotyczących polityki regionalnej, rozwoju miast, rewitalizacji, rozwoju lokalnego, regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Prelegent licznych konferencji, seminariów i innych wydarzeń w Polsce i za granicą.

Na szkoleniu poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • podstawowe dokumenty dotyczące rewitalizacji,
  • powiązanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konin na lata 2016-2023 ze strategicznymi dokumentami Miasta,
  • partycypacja społeczna,
  • instrumenty ekonomiczno-społeczne możliwe do wykorzystania w ramach wdrażania LPR,
  • przestrzeń i inwestycje – uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne prowadzenia kompleksowych projektów rewitalizacji,
  • wskazanie dobrych praktyk wdrażania wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie Miasta
  • skuteczne wdrażanie LPR, w tym m.in. wybrane mechanizmy i instrumenty niezbędne do jego realizacji, finansowanie oraz system zarządzania.

 

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support