Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Unieważnienie otwartego konkursu ofert pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń ”

Informujemy iż otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”, w ramach realizacji projektu pn. “Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem, został unieważniony zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina.

Przedmiotowe zarządzenie jest dostępne pod linkiem: https://bip.konin.eu/index.php?d=pz_szczegoly&id=1737&kad=