Warsztaty nt. pożyczek JESSICA 2 – zaproszenie

Prezydent Miasta Konina oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2, przeznaczonych na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Warsztaty odbędą się 22 września 2017 r. w Sali Ratuszowej, ul. Wiosny Ludów 6 , Konin.
Informacje o pożyczkach : https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/

Bank Gospodarstwa Krajowego

działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2, które w okresie lipiec – wrzesień br. odbywać się będą w wybranych miastach województwa wielkopolskiego.

najbliższa sesja warsztatowa – 22 września 2017 r. Konin

sala w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6

Pożyczki JESSICA 2 przeznaczone są na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ramowy Program

10:45 – 11.00 Rejestracja, kawa powitalna
Wystąpienia:
11.00 prezentacja przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego:
– Szczegóły oferty finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej
– Wydatki kwalifikowalne oraz zasady pomocy publicznej
– Wypełnianie wniosku o pożyczkę oraz niezbędna dokumentacja
12.15 Dyskusja
12.30 wykład przedstawiciela Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.:
– Uwarunkowania techniczne ubiegania się o pożyczkę Jessica2
– Przygotowanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego
– Monitorowanie efektów realizacji projektu
14.00 LUNCH
14.30 Zakończenie

Prosimy o potwierdzenie obecności do 19 września br.
w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie https://www.bgk.pl/aktualnosci/konferencje/warsztaty-jessica2-konin/
lub mailowo agnieszka.aniol@bgk.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support