Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Warsztaty nt. pożyczek JESSICA 2 – zaproszenie

Prezydent Miasta Konina oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2, przeznaczonych na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Warsztaty odbędą się 22 września 2017 r. w Sali Ratuszowej, ul. Wiosny Ludów 6 , Konin.
Informacje o pożyczkach : https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/

Bank Gospodarstwa Krajowego

działając, na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako podmiot wdrażający instrumenty finansowe w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” oraz Poddziałania 9.2.3 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w warsztatach dotyczących zasad udzielania pożyczek JESSICA 2, które w okresie lipiec – wrzesień br. odbywać się będą w wybranych miastach województwa wielkopolskiego.

najbliższa sesja warsztatowa – 22 września 2017 r. Konin

sala w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6

Pożyczki JESSICA 2 przeznaczone są na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ramowy Program

10:45 – 11.00 Rejestracja, kawa powitalna
Wystąpienia:
11.00 prezentacja przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego:
– Szczegóły oferty finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej
– Wydatki kwalifikowalne oraz zasady pomocy publicznej
– Wypełnianie wniosku o pożyczkę oraz niezbędna dokumentacja
12.15 Dyskusja
12.30 wykład przedstawiciela Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A.:
– Uwarunkowania techniczne ubiegania się o pożyczkę Jessica2
– Przygotowanie audytu energetycznego dla budynku wielorodzinnego
– Monitorowanie efektów realizacji projektu
14.00 LUNCH
14.30 Zakończenie

Prosimy o potwierdzenie obecności do 19 września br.
w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie https://www.bgk.pl/aktualnosci/konferencje/warsztaty-jessica2-konin/
lub mailowo agnieszka.aniol@bgk.pl

Udział w warsztatach jest bezpłatny