Logo rewital Konin
 logo Konina
Logo rewital Konin
 logo Konina

Wizualizacja zagospodarowania podwórek objętych projektem

W ramach zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń” realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem” zakończył się cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych tym projektem.

Podczas warsztatów zostały wypracowane przez mieszkańców wstępne koncepcje zagospodarowania podwórek przy ul. Mickiewicza 20 i ul. Kaliska 20.  Mieszkańcom podwórek w opracowaniu tych zmian  pomagali uczniowie technikum architektury krajobrazu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

W dniu 14 grudnia 2018 roku w Sali Urzędu Miejskiego w Koninie zostały zaprezentowane przez architekta komputerowe wizualizacje zagospodarowania podwórek przy ul. Mickiewicza 20 i ul. Kaliska 20, które odzwierciedlały potrzeby mieszkańców.

Wspólne działania rozpoczęte w fazie projektowania kontynuowane będą w trakcie realizacji zadania „Podwórko – nasza wspólna przestrzeń”.  Uczestnicy warsztatów, mieszkańcy Konina, przedstawiciele organizacji i instytucji zaangażowanych w działanie, wspólnie w 2019 roku będą działać na rzecz wykonania planowanych zmian.

W ramach ww. zadania planowane jest spotkanie podsumowujące cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców podwórek objętych projektem. Termin i miejsce spotkania: 21 grudnia 2018 r. o godzinie 15:30 na podwórku przy ul. Kaliskiej 20.

Zgodnie z harmonogramem zadania, wykonanie projektów finalnych planowane jest na przyszły rok tj. 2019.